Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaans ziekenhuis nog steeds hard op zoek naar personeel

MAANDAG, 24 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — Het Horacio Oduber Hospitaal (HOH) is nog altijd dringend op zoek naar extra personeel. Volgens medisch directeur Jaime Falconi zijn er zo’n 30 verplegers nodig waaronder ook specialistische verplegers. Ook is er nog altijd behoefte aan medisch specialisten. Voor verplegers kijkt het ziekenhuis nu ook naar Spanje.

Want er is onvoldoende aanbod op Aruba, zegt Falconi. Daarom werken er in de verpleging al buitenlanders. Zoals uit de Filippijnen, maar dat ligt wat ingewikkeld vanwege de documenten die nodig zijn om hier te kunnen werken. Ook uit Nederland is de aanvoer beperkt omdat het land zelf met een schaarste kampt. Verder werkt op Aruba verplegend personeel uit België, maar dat schiet de laatste tijd ook steeds minder op, zegt de directeur. Vandaar dat het ziekenhuis nu aan het kijken is om Spaanse verplegers naar Aruba te halen. “Daar hebben veel verplegers geen werk. Het aantrekken gaat trouwens via een Nederlands bedrijf en we bekijken nu of we ze gaan benaderen.”

De reden voor personeelsuitbreiding, zegt de medisch directeur, is nu eenmaal dat er meer vraag naar zorg is. Dit heeft te maken met de demografische ontwikkeling – er zijn meer mensen op het eiland met daarbij toeristen die ook vragen om zorg -, maar ook vanwege de vergrijzing en toename van chronische ziektes. Daarnaast zijn er ontwikkelingen als de toename van verkeersongevallen waarvoor meer, vooral gespecialiseerd, personeel nodig is. Het ziekenhuis bereidt zich wel voor op deze ontwikkelingen, benadrukt Falconi. Zoals in de zorg naar ouderen. Het ziekenhuis probeert minder ouderen op te nemen door bijvoorbeeld in samenwerking met bejaardentehuizen maatregelen te nemen. Een van die maatregelen is de aanname van een ouderenzorgspecialist die de ouderen in de bejaardentehuizen zelf opzoekt. Dat blijkt volgens Falconi zo’n succes dat er in februari een tweede ouderenzorgspecialist wordt aangetrokken.

Het effect van de maatregelen is dat de bedbezetting van het HOH is gedaald. Maar verhoudingsgewijs blijft de hoeveelheid werk toenemen vanwege de stijgende vraag naar zorg en ook de complexiteit van de gevraagde zorg, zegt de medisch directeur. Het extra personeel is dan ook nodig voor een optimalere dienstverlening. Daarbij heeft het ziekenhuis de afgelopen jaren niet het geld kunnen investeren in personeel en de uitrusting, wat had gemoeten. “We kunnen over de redenen discussiëren, maar het ziekenhuis is uitgeperst. We wachten nu op een verbetering van onze financiële situatie om zo wel meer te kunnen investeren. Want we kunnen niet de verwachte diensten blijven leveren met de financiële hulp die we nu krijgen.” Zo’n 80 procent van het budget van het ziekenhuis is afkomstig van nationale verzekeraar AZV.

Falconi: “Kijk, iedereen begrijpt dat als je een goede gezondheidszorg wil, dat deze je geld kost. Op Aruba zijn de kosten 10 procent BBP (afgezet tegen het bruto binnenlands product, de verdiensten in een land, red.). Ik denk zelfs dat het meer is. In de VS gaat dit naar de 18 procent, in Nederland is het 12 procent BBP.” De medisch directeur zegt dat er intern in het ziekenhuis zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt. “Onnodige kosten proberen we zo veel mogelijk te vermijden. Dat levert al vruchten op, maar dat betekent niet dat we voldoende geld hebben. De situatie is precair.” Geld voor een salarisindexering voor het ziekenhuispersoneel is er volgens hem dan ook niet. In cao staat dat werknemers de salarisontwikkeling van de ambtenaren volgen.” Falconi is op de hoogte dat het besluit is genomen om ambtenaren volgend jaar koopkrachtcompensatie te geven. “We zullen hierover contact opnemen met AZV. Want in de cao staat ook dat indexering betaald wordt door AZV, via de overheid.”

Share this page:
« Back
Back to Top