Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaans vakbondscollectief wil nieuw AOV-overleg

ZATERDAG, 14 DECEMBER 2013

ORANJESTAD — Zes vakbonden, waarvan vijf die weigerden het AOV-protocol te ondertekenen na de laatste ronde van de Sociaal Dialoog over het pensioen, willen een nieuw overleg met de regering. Ze vinden dat de regering te overhaast te werk gaat.

De regering heeft de verhoging van de pensioenleeftijd en de premie van de AOV al in een wetsvoorstel gegoten, ondanks dat daar geen meerderheid voor was gevonden in de Sociaal Dialoog. Van de vakbonden die het protocol niet tekenden, zijn nu vijf met een gezamenlijke verklaring naar buiten getreden. Het gaat om ambtenarenbond Seppa, verplegersbond ABV, politiebond SPA, Siwa (WEB-personeel) en douanebond Sada. Verder heeft de vakbond voor telecompersoneel STT zich ook bij dit collectief aangesloten.

Ze vragen de regering haar standpunt te heroverwegen en de plannen voor de verhogingen voorlopig niet door te drukken, maar de tijd te nemen voor een evenwichtige beslissing. De manier waarop hoe de regering nu handelt, komt niet overeen met de afspraken die in 2010 gemaakt zijn om gezamenlijk in Sociaal Dialogen tot oplossingen te komen voor problemen en vraagstukken.

Daarnaast willen de bonden dat naast de AOV ook andere zaken worden aangekaart. Of de regering bijvoorbeeld met de AOV-leeftijdverhoging ook de pensioenleeftijd voor ambtenaren naar 65 jaar wil optrekken. En wat betekent de AOV-leeftijdverhoging voor ambtenaren die straks op hun 60e met pensioen gaan (dan ontvangen ze een uitkering uit het ambtenarenpensioenfonds Apfa)? Moeten zij nog wel premies blijven afdragen voor AZV en AOV tot hun 65e?


Overheidsuitgave
n

De bonden willen ook aan de orde stellen hoe het zit met het aantal coördinatoren dat ministers om zich heen verzamelen en wat hun arbeidsvoorwaarden zijn. En ze willen een verklaring waarom het kabinet het aantal ministersposten van zeven naar negen heeft uitgebreid, een uitbreiding die niet past ‘in de geest’ van het akkoord Keerpunt 2010 dat de sociale partners met het toenmalige kabinet hebben afgesloten. Het kabinet beloofde toen om het goede voorbeeld te tonen en de overheidskosten in toom te houden. In dat akkoord staat ook dat het niet redelijk is en slecht voor zowel de economie als werkgelegenheid, zeggen de bonden, als alleen de bevolking opdraait voor de kosten van het sociale zekerheidsstelsel. Vooral tegen de achtergrond dat het de politiek zelf was die jaren geleden tegen alle adviezen in de pensioenleeftijd verlaagde van 65 naar uiteindelijk 60 jaar met alle gevolgen van dien voor het AOV-fonds.

Toen het fonds in financiële problemen verkeerde, was het volgens de bonden ook de politiek die voortdurend een verhoging van de pensioenleeftijd uitstelde om de gunst van de kiezers niet te verliezen. Ook het huidige kabinet-Eman wilde in 2011 nog niet aan een leeftijdsverhoging, zeggen de bonden. En toen de sociale partners (werknemers/werkgevers) begin vorig jaar om tafel wilden, omdat alternatieven zoals het flexpensioen – te weinig bleken op te leveren, wimpelde de regering dat af vanwege de verkiezingen. Daarom, aldus de bonden, begrijpen ze de haast niet die de regering nu heeft om de AOV-wijzigingen nog voor het einde van het jaar door te voeren. De bonden willen meer tijd om een ‘verantwoordelijke’ beslissing te kunnen nemen.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top