Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arubaans parlement debatteert over Witte Donderdag-akkoord met Nederland

MAANDAG, 08 APRIL 2013

ORANJESTAD — Amper een paar dagen nadat het verzoek is ingediend, kon het parlement al vanmorgen met de ministers in debat over het Witte Donderdag-akkoord. Belangrijke reden voor één van de aanvragers, Booshi Wever (onafhankelijk lid), is om antwoord te krijgen op de vraag of het akkoord betekent dat Aruba autonomie inlevert en daarnaast of er grote bezuinigingen voor de deur staan.

Wever was de eerste spreker in de eerste vragenronde van de vergadering die om negen uur begon. Hij was wederom kritisch over de pro-Nederlandse houding van dit kabinet. ‘Slijmen’ vindt hij het, maar met het akkoord blijkt wel dat Nederland nu zegt, aldus Wever: “Eman, ga je huiswerk doen.” Want met de voorwaarden in het akkoord (officieel is dit het Uitvoeringsprotocol ex. besluit artikel IV-B van het Samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland), blijkt volgens Wever dus dat Nederland helemaal geen vertrouwen heeft in het financieel beleid dat het kabinet-Eman heeft gevoerd.

Hij omschrijft het akkoord dan ook eerder als het ‘Zwarte Donderdag-akkoord’. Hij stelt dat dit twee gevolgen heeft: de begrotingsregels en vooral het instellen van een college van advies dat hierop toeziet, waarmee Aruba autonomie inlevert. En vervolgens probeert het kabinet nu middels de Sociaal Dialoog bezuinigingen door te drukken waar het volk enorm onder gaat lijden.


Uitgaven overheid

De tweede spreker Juan David Yrausquin (AVP) zegt opnieuw dat er niemand tegen dit akkoord kan zijn. Is het werkelijk inleveren van de autonomie of beoogt het akkoord dat wat we als lokale parlement ook willen en wat is afgesproken in de Sociaal Dialoog: begrotingsdiscipline en minder rente betalen, aldus het Statenlid. Hij benadrukt wel opnieuw dat begrotingsdiscipline en -balans niet alleen met dit akkoord bereikt worden. De rentekosten bedragen immers, herhaalt Yrausquin, 150 miljoen florin op een totale kostenbegroting van 1,4 miljard florin. “Dus 1,250 miljard aan kosten hebben niets te maken met rente op leningen.” De belastinginkomsten zijn volgens de laatste gegevens bijna 900 miljoen florin. De afgelopen elf jaar steeg de kostenbegroting elk jaar met 50 miljoen florin . “We hebben dus geluk gehad dat de inkomsten genoeg waren en soms zelfs meer dan de uitgaven . Maar de afgelopen jaren is dat niet het geval meer.”

Het Statenlid verwijst naar het Lente-akkoord in Nederland waar de politieke partijen wel tot elkaar kwamen om de overheidsuitgaven aan te pakken (en dus miljarden te bezuinigen). Yrausquin wil weten of het kabinet ook doelstellingen heeft om de uitgaven de komende jaren te drukken. En of de sociale partners zich er van bewust zijn dat het niet gemakkelijk wordt om een begrotingsbalans te bereiken en dat zij zelf daar bij aan moeten dragen. Daarnaast vraagt hij informatie over het financiële kader 2010-2016 dat eveneens in het akkoord wordt genoemd. Want dat is anders dan het parlement in 2010 van de regering kreeg; die gaat maar tot 2014.

Share this page:
« Back
Back to Top