Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

'Aruba te optimistisch over effect herstart olieraffinaderij'

15 januari 2017

Aruba is te optimistisch over de economische bijdrage van de heropening van de olieraffinaderij op het eiland. En het is mogelijk dat het opstarten of de continuïteit van de raffinaderij in het geding is ‘bijvoorbeeld als gevolg van financieringsproblemen’. Tot die harde conclusie komt het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat de vastgestelde begroting 2017 van het Land Aruba ‘op fundamentele punten onvoldoende’ vindt toegelicht. Dat schrijft CAft-voorzitter Age Bakker in een vorige week verstuurde brief aan de Arubaanse regering.

Status aparte
Vorig jaar oktober schreef het FD dat Aruba zich met de overname van de sterk vervuilende Valero-raffinaderij in San Nicolas enorme financiële risico’s op de hals heeft gehaald, die uiteindelijk ook Nederland zouden kunnen raken. Aruba heeft binnen het Koninkrijk der Nederlanden een status aparte, maar Nederland is wel statutair verplicht bij te springen mocht Aruba failliet gaan.

Het plan om de Valero-raffinaderij voor honderden miljoenen dollars te moderniseren, te vergroenen, weer op te starten en daarna voor 25 jaar te verhuren aan Citgo Petroleum, een dochterbedrijf van het in zwaar weer verkerende Venezolaanse staatsbedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA), is omgeven door intransparantie en onzekerheden, schreef het FD vorig jaar.

‘Ernstige gevolgen’
In de impact- en risicoanalyse van de heropening van de olieraffinaderij, die CAft nu heeft ontvangen, is gerekend met 600 arbeidsplaatsen aan directe werkgelegenheid van de raffinaderij en 650 arbeidsplaatsen aan indirecte werkgelegenheid in 2017. In de berekeningen is aangenomen dat deze 1250 arbeidsplaatsen vanaf januari volledig bezet zullen zijn. Het CAft acht dat echter onwaarschijnlijk. ‘De belasting- en premieopbrengsten als gevolg van deze additionele werkgelegenheid van 20 mln Arubaanse gulden (AFl) in 2017 zullen derhalve naar verwachting lager uitkomen.’

Verder acht CAft het mogelijk dat het opstarten of de continuïteit van de raffinaderij in het geding zijn, bijvoorbeeld als gevolg van financieringsproblemen. ‘Aangezien moederbedrijf PDVSA zich genoodzaakt heeft gezien zijn belang in Citgo als onderpand in te brengen bij financieringsoperaties, is dit niet denkbeeldig’, aldus CAft. Wegvallen van de opgenomen financiële baten van de heropening van de raffinaderij kan volgens de toezichthouder ‘ernstige gevolgen hebben voor de begroting van Aruba’.

‘Aanzienlijke financiële consequenties
De garantstellingen van Aruba aan Citgo vormen volgens CAft een ander risico van de Citgo-deal. Aruba staat garant voor overheidsbedrijf Refineria di Aruba (RDA) dat de raffinaderij verhuurt aan Citgo, de Amerikaanse dochter van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA, in het geval RDA zijn verplichtingen niet nakomt.

Volgens de analyse van de Arubaanse regering zou het risico hierop nagenoeg te verwaarlozen zijn. Maar, zo oordeelt CAft, als dit risico zich wel materialiseert ‘zijn de financiële consequenties voor Aruba aanzienlijk’. De garantieverplichting van Aruba bedraagt minimaal $300 mln en is maximaal gelijk aan het bedrag van de investeringen van Citgo in de olieraffinaderij (minus de afschrijvingen op deze investeringen).

De gevolgen van het daadwerkelijk inroepen van de garantie zullen volgens CAft verstrekkende gevolgen hebben voor de begroting van Aruba.

‘Op korte termijn lijkt het grootste risico dat de begrote opbrengsten van de raffinaderij in 2017 niet zullen worden gehaald en het begrote financieringssaldo in gevaar zal brengen.’

Het ministerie van Financiën van Aruba is door CAft verzocht om binnen twee weken te reageren op de brief van Bakker.

Bron: Het Financieele Dagblad, Nederland

Share this page:
« Back
Back to Top