Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arbeidsmarktonderzoek Caribisch Nederland

WOENSDAG, 23 JANUARI 2013

KRALENDIJK — Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) laat in samenwerking met de Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba en Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA), een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren. Deze week wordt gestart met de eerste interviews voor dit onderzoek.

Het arbeidsmarktonderzoek is een onderzoek naar de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland, de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt en de positie en het imago van RCN en de Openbare Lichamen als werkgever. In het bijzonder willen RCN en de Openbare Lichamen inzicht krijgen in de aantrekkingskracht en het imago van het werken bij de overheid in Caribisch Nederland. Voor de korte en lange termijn zal er nog steeds behoefte blijven bestaan aan goed en opgeleid personeel. De vraag is of, waar en hoe dat personeel is te rekruteren en welke randvoorwaarden daarbij een rol spelen.

Voor ROA is het van groot belang om een kwantitatief en kwalitatief inzicht te hebben in de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ook de specifieke aansluiting van het (beroeps)onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt is hierbij belangrijk. Deze onderwerpen zijn ook voor RCN en de Openbare Lichamen belangrijk bij de ontwikkeling van beleid. Inzicht in de personeelsbehoeften van RCN en de Openbare Lichamen geeft ROA de mogelijkheid om het beroepsonderwijs ook daarop af te stemmen.

Het arbeidsmarktonderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys, in samenwerking met het economisch consultancybureau Curconsult. De resultaten van het onderzoek worden eind maart verwacht

Share this page:
« Back
Back to Top