Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Arbeid en DNA slaan plank mis in Wet Contractarbeid

08/02/2017

PARAMARIBO – Het ministerie van Arbeid en assembleeleden slaan de plank volkomen mis met enkele bepalingen in de ontwerpwet ter regulering van contractarbeid en standpunten daarover. De bepalingen kunnen ertoe leiden dat “de belangrijke faciliterende rol van intermediairs in gedrang komt”, zegt Steven MacAndrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). De ontwerpwet is maandag in een openbare vergadering van de commissie van rapporteurs behandeld.

De stap om te komen tot de wetgeving over uitzendkrachten is volgens MacAndrew een goed bedoeld initiatief, maar bij enkele bepalingen zit het ministerie fout. Als voorbeelden noemt hij de bepaling dat het een vergunninghouder verboden is dezelfde uitzendkracht voor langer dan een jaar aaneensluitend aan dezelfde onderneming ter beschikking te stellen.

“Ik denk dat de ontwerpers in de fout zijn gegaan door zich te laten leiden door bepalingen of de geest van een aanbeveling van de ILO over arbeidsrelaties. Volgens hem is echter de laatste paragraaf van de aanbeveling over het hoofd gezien. Deze geeft aan dat de aanbeveling Conventie-181 niet kan wijzigen. MacAndrew: “Deze bepaling is volkomen in strijd met Conventie-181.”

Hij voert aan dat het bedrijfsleven, inclusief de uitzendbureaus Arbeid op de hoogte hadden gebracht van hun zienswijze en bezorgdheid. Ook bij de bepaling dat uitzendbureaus hun contractanten dezelfde lonen en overige arbeidsvoorwaarden moeten toekennen als aan vaste werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van het inlenend bedrijf, heeft het ministerie zich laten leiden door aanbeveling 198 van de ILO, meent hij. MacAndrew zegt dat als de ontwerpwet wordt aangenomen, deze bepaling buiten de bevoegdheid van het ministerie valt.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top