Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

AOV-wijziging kost Aruba 6 miljoen extra

ZATERDAG, 21 DECEMBER 2013

ORANJESTAD — De personeelskosten bij de overheid nemen door de gewijzigde wet voor het algemeen ouderdomspensioen (AOV) toe.

Het Land wordt als werkgever namelijk ook geconfronteerd met de gevolgen van de premie-verhogingen en hogere premieloongrens. Volgend jaar als de overheid dus een half procent meer AOV-premie moet betalen, stijgen de kosten met 4,4 miljoen florin. Vanaf 2015 als de premie dus weer een half procent stijgt, zal de overheid naar schatting 6 miljoen florin meer moeten blijven betalen.

Ook de ambtenaren zelf moeten in twee jaar tijd 1 procent meer gaan afdragen. In tegenstelling tot de private sector krijgen ambtenaren die een lager inkomen hebben (tot 2500 florin) geen compensatie, zoals Amigoe al gisteren schreef. Zij kunnen geen aanspraak maken op de reparatietoeslag die vanaf volgend jaar wordt verhoogd voor private werknemers om de extra kosten door de AOV-premiestijging op te vangen.

AWW

De donderdag aangenomen wet heeft ook gevolgen voor het Algemeen Weduwen- en Wezenpensioen (AWW). De premie hiervan stijgt niet, maar moest wel wettelijk vastgesteld worden. Dat was sinds 2006 niet meer gebeurd. De premie blijft op 1 procent (totaal, dus werknemers en werkgevers betalen ieder 0,5 procent van het brutoloon). Wat wel verandert, is de premieloongrens. Net als voor het AOV, gaat deze omhoog naar 85.000 florin.

Fons

De regering heeft de AOV/AWW aangepast omdat het fonds volgend jaar geen reserves meer heeft. Al jaren zijn de premies onvoldoende om alle pensioenuitkeringen te dekken. In 2014 schat de regering zal het fonds een tekort hebben van 18,2 miljoen florin en in 2015 66,7 miljoen florin (65,7 miljoen alleen al vanwege het tekort van het AOV). Door de verhoging van de premie en premieloongrens volgend jaar, krijgt het fonds echter 24,9 miljoen florin extra aan premies binnen. En vanaf 2015 is de schatting (op basis van cijfers van de Sociale Verzekeringsbank), komt er jaarlijks 41,1 miljoen florin bij. Hierbij is ook rekening gehouden met de premierestituties door de Belastingdienst (ongeveer 13 miljoen florin jaarlijks).

Met de pensioenleeftijdverhoging bespaart het fonds ook, omdat ze het pensioen later kan uitkeren. Ook levert het extra geld op omdat werkenden langer premie afdragen.

Volgens de regering, gesteund door SVB, zijn de maatregelen waar het parlement donderdag groen licht voor gaf, voldoende om het fonds op langere termijn gezond te houden. Echter de Raad van Advies was het daar niet mee eens, zo schreef Amigoe eerder, omdat uit de raming blijkt dat vanaf 2025 de pensioenuitgaven weer sterker groeien dan wat er aan premie binnenkomt.

Vakbonden

Een deel van de vakbonden sprak tot slot afgelopen week af om de nieuwe maatregelen binnen zes maanden te evalueren. Dit is ook in de wet opgenomen. Op 10 januari staat al een eerste bespreking hierover gepland tussen dat de bonden en de regering.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top