Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aov-premie 2 procent omhoog op Curaçao in 2013

WOENSDAG, 28 NOVEMBER 2012

WILLEMSTAD — De premie voor de algemene ouderdomsverzekering (aov) stijgt met 2 procent in 2013. Dat staat in het aangepaste aov-voorstel dat voor advies naar de SER is gegaan. De premieverhoging wordt gedragen door de werkgever. Dat is een van de maatregelen die de overheid neemt om het noodlijdende fonds te saneren. Ook de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar is in het voorstel vastgelegd.

De aov-premie stijgt van 13 procent naar 15 procent. Daarvan is het werkgeversaandeel 9 procent. De werknemer betaalt 6 procent. De overheid heeft gisteren met Kolaborativo om de tafel gezeten om over het wetsvoorstel te discussiëren. De ruimte om van het voorstel af te wijken is echter beperkt. Zo wordt de suggestie van Kolaborativo om de kerstbonus af te schaffen niet haalbaar geacht, vanwege een laag draagvlak binnen de gemeenschap.

De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd gaat in per 1 januari 2014. Iedereen die dit jaar 58 jaar is geworden, gaat alsnog op zijn 60e met pensioen. Personen onder de 58 gaan pas bij het bereiken van hun 65e met pensioen. Het flankerend beleid rond de verhoging van de pensioenleeftijd is in voorbereiding. Gedacht moet worden aan flexibele werktijden voor zestigplussers, introductie van fiscale aftrekposten en het aanbieden van aangepast werk.

Deze week wordt het advies van de SER verwacht. Dat wordt vervolgens in de Raad van Ministers behandeld. Op 16 december wordt er nog een plenaire bijeenkomst met de vakbonden georganiseerd. Vorig jaar vertoonden het aov-fonds en het weduwen- en wezenpensioen fonds een gezamenlijk tekort van 126 miljoen gulden. Dit tekort zal in 2012 verder oplopen. Zonder maatregelen loopt het tekort in tien jaar op naar 1,6 miljard gulden en in twintig jaar naar 7,6 miljard gulden.

Momenteel wordt er gewerkt aan een verplicht pensioen waarin werkenden sparen en waarvan de uitkering een aanvulling is op de aov. Om deze sociale voorzieningen te financieren moet de economie van Curaçao groeien.

Share this page:
« Back
Back to Top