A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Antwoord Regering Aruba 1e uitvoeringsrapportage 2017

Middels bijgesloten brief gaat de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie, Sociale Zaken, Jeugdzaken en Arbeid van Aruba graag nader in op de reactie van het College Aruba Financieel Toezicht naar aanleiding van de eerste uitvoeringsrapportage 2017. De minister merkt a priori op dat de uitdagingen binnen de openbare financiën c.q. het realiseren van een jaarlijks
afnemend begrotingstekort (20 17:0,5%), continue hun volle zorg en aandacht genieten.

In genoemde brief gaat men in op:

1. Exploitatierekening
2. Tekortnorm
3. Verplichtingenstop
4. Personeel
5. Liquiditeitspositie

De volledige inhoud van de brief is beschikbaar onder deze knop: 
Download PDF
Aantal pagina’s 4 • Taal Nederlands • Land Aruba

Bron: Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie Aruba
Tags: public finance and tax, college financieel toezicht, cft, caft, rapport, finance, financien, begroting, belasting, belastingen, ministerie van financien, budget, bermudez

Share this page:
« Back
Back to Top