Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Andere berekening reden verschil overheidscijfers begroting 2013 Aruba

DONDERDAG, 07 MAART 2013

ORANJESTAD — De reden dat er verschil zit in de cijfers die de regering afgelopen maandag presenteerde over de begroting 2013 en de ramingen eerder van de Centrale Bank van Aruba, heeft te maken met een andere benadering. De Centrale Bank houdt zich bij de berekening van de financieel-economische cijfers aan internationale standaarden.

Het is een discussie die al jaren wordt gevoerd en die ook elders in de wereld, zoals Europa, plaatsheeft. Daarbij draait het bij het vaststellen van de uitgaven om de vraag wat wel en wat niet tot het huishoudboekje van de overheid wordt gerekend. Op Aruba is bijvoorbeeld de discussie of de tekorten van de sociale fondsen wel of niet bij de totale overheidsschuld moet worden gerekend. Een ander voorbeeld zijn de huurcontracten die de regering met stichting Soga aangaat voor het ziekenhuisproject, multifunctionele accommodaties (MFA’s) en onlangs het opknappen van het JFK-gebouw.


Personeelsuitgave
n

Ook de personeelsuitgaven zijn een discussiepunt. Regeringen van wisselende politieke kleur verschaffen in de begrotingen onvoldoende duidelijkheid over de personeelkosten. Dat levert dan ook jaarlijks kritiek op, zoals in de adviezen van de Raad van Advies. De personeelskosten zijn samen met goederen en diensten elk jaar de grootste kostenposten van de overheid. Als percentage van de kostenbegroting gaat het om meer dan 90 procent vorig jaar en Amigoe heeft van regeringszijde bevestigd gekregen dat dit percentage voor dit jaar niet anders zal zijn. Wat het percentage exact is en hoeveel de overheid in absolute cijfers uitgeeft aan personeel, werd maandag tijdens de persconferentie over de concept begroting 2013 nog niet bekend. Die persconferentie ging over het feit dat de ministerraad vorige week vrijdag de begroting heeft goedgekeurd en dat de wet nu het wetgevingstraject in is gegaan. Dat betekent dat de Raad van Advies zich er in eerste instantie over moet gaan buiten. De begrotingwet ligt daar overigens nog niet.


Wijziging financieel kade
r

Een andere afwijking heeft verder te maken met het financieel kader. Dat is een afspraak die de regering met het parlement heeft gemaakt over het terugdringen van het financieringstekort. Volgens Financiën-minister Mike de Meza (AVP) houdt de regering zich met de begroting van 2013 opnieuw aan dit kader dat in 2010 is vastgesteld. Maar zoals Amigoe al deze week schreef, is dat kader gewijzigd. Dat gebeurde vorig jaar vanwege de ontwikkelingen als gevolg van de sluiting van de raffinaderij. Hierdoor zal de regering het overheidstekort minder snel terug dringen dan in 2010 was afgesproken. Voor dit jaar mikt de regering dus op een financieringstekort van 4,6 procent BBP ofwel 223 miljoen florin (zie schema bij dit artikel). Minister De Meza zei maandag dat Aruba op de goede weg zit om in 2016 een begrotingsevenwicht te hebben. Het is altijd één van de uitgangpunten geweest van deze regering. Onlangs werd, in navolging van de afspraken in de Sociaal Dialoog ook, de commissie Balanced Budget Rule Aruba in het leven geroepen. Die moet gaan kijken of een begrotingsbalans voor een lange periode wettelijk kan worden gegarandeerd. De commissie moest uiterlijk 1 maart van dit jaar met voorstellen komen. Het is niet bekend of dat al is gebeurd.

Share this page:
« Back
Back to Top