Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst weer in Suriname

09/03/2017

PARAMARIBO – De samenwerking tussen de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA en de Surinaamse justitie zal de komende periode worden geïntensiveerd. Nu al is er sprake van een goede samenwerking, maar DEA zal weer manschappen in Paramaribo stationeren. Daarover heeft president Desi Bouterse recentelijk instructies gegeven, meldt minister van Justitie en Politie Jennifer Van Dijk-Silos.

“In opdracht van de president moeten de minister van Buitenlandse Zaken en ik dat voorbereiden. De president heeft ook al gesproken met de Amerikaanse ambassadeur “, hield de bewindsvrouw De Nationale Assemblee voor. Na evaluatie is gebleken dat er binnen het Korps Politie Suriname “blokkades” waren, die ertoe hebben geleid dat de vorige DEA-missie uit Suriname vertrok. Ze kregen aldus Van Dijk-Silos “niet de juiste medewerking”. Daarom is besloten dat het nieuwe DEA-kantoor op het ministerie van Justitie en Politie zal worden gehuisvest.

Over grote drugszendingen die de afgelopen tijd naar Suriname zijn uitgevoerd en van hieruit naar andere landen zijn verscheept, zegt de minister dat de opsporingsdiensten de beschikbare inlichtingen nog uitwerken. De bewindsvrouw wees ook alle suggesties als zouden er drugslijnen lopen naar de regering, de president of mensen in zijn directe omgeving categorisch van de hand. “Er zijn tot op dit moment geen drugslijnen die naar de regering lopen of dicht bij de president.” Van Dijk-Silos refereerde naar een interview van VHP-assembleelid Krishnakoemarie Mathoera in de Nederlandse pers, waarbij het parlementslid zei dat er drugsbanden zijn tussen criminelen en de regering.

Van Dijk-Silos benadrukte dat er een nauwe samenwerking is met de DEA, maar de informatie waarover zij beschikt kan en mag ze niet in het openbaar prijsgeven. Dit zou de strategieën die worden uitgezet om te kunnen optreden tegen verdachten, in de wielen kunnen rijden. “Als het net strakker wordt rondom bepaalde lijnen, zal Justitie Suriname niet aarzelen om in te grijpen. No matter who it is.”

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top