Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ambtenarenbestand Suriname onder veertigduizend

DE WARE TIJD:

27/12/2012

PARAMARIBO – Suriname telt minder dan 40.000 ambtenaren, inclusief de zogenaamde spookambtenaren. Dit wijst een recent onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) uit. Maar om zeker van zijn zaak te zijn is Biza-minister Soewarto Moestadja bezig de onderzoeksresultaten met alle ministeries te vergelijken. Hij heeft van alle departementen een overzicht opgevraagd van het personeelsbestand.

“Pas als die vergelijking gemaakt is, kan ik definitief bekendmaken hoeveel ambtenaren er zijn. Maar ons onderzoek zegt minder dan veertigduizend ambtenaren”, reageert Moestadja op vragen van dWT. Volgens de ‘Financiele Nota 2013’ zijn er per ultimo juni vorig jaar 41.612 personen in overheidsdienst.

De cijfers in de Financiele Nota zijn volgens de bewindsman gelieerd aan de opgave van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma) van het ministerie van Financiën. In het Cebuma-bestand zijn ook ambtenaren meegenomen die dubbel op de overheidsloonlijst voorkomen zoals ambtenaren die zitting hebben in overheidscommissies. Volgens de minister is in het rapport het aantal actieve en inactieve overheidsdienaren nauwkeurig uitgewerkt. Moestadja zegt dat er nog een ‘groot verschil’ is tussen het Cebuma-bestand en het ambtenarenbestand dat uit onderzoek van zijn departement is komen vast te staan.

Personeelsstop

Moestadja verklaarde eerder tegenover de krant dat er nog altijd een personeelsstop bij de overheid is. Volgens de Financiële Nota 2013 is het ambtenarenbestand tussen januari 2011 en juni 2012 met 1.187 ambtenaren toegenomen. De verklaring van de minister hierop is dat commissieleden in dit aantal worden meegenomen en dat dit niet een juiste weergave is van het aantal ambtenaren dat in die periode in dienst is getreden. In deze fase wil de bewindsman geen cijfers noemen en wacht de matching met de ministeries af. Uit de Financiële Nota 2013 blijkt verder dat in de periode 2008 tot en met juni 2012 in 2010 de toename van het ambtenarenbestand het grootst is geweest. Van 2009 tot en met 2010 is het aantal ambtenaren toegenomen met 1211. Met 16.729 personeelsleden is het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling het grootste departement wat het aantal ambtenaren betreft. Het grootste deel hiervan, ruim 14.000, bestaat uit leerkrachten. Het ministerie van Justitie en Politie heeft een personeelsbestand van 4.383. Met de leerkrachten en politieagenten is het aantal ambtenaren de afgelopen jaren steeds gestegen.

Share this page:
« Back
Back to Top