Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Alarmnummer 911 werkt niet op Saba

MAANDAG, 13 MEI 2013

KRALENDIJK — Op Bonaire, Saba en St. Eustatius is het alarmnummer, 911. Dat gratis nummer moet gebeld worden, wanneer iedere seconde telt. Op Saba is het echter op dit ogenblik technisch niet mogelijk om 911 te bellen. Daar wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen.

Omdat de bureaus op St. Eustatius en Saba alleen overdag bemand zijn, worden de gesprekken die binnenkomen in de avond- en nachtelijke uren automatisch doorgeschakeld naar de politiemeldkamer op Bonaire. Dit doorschakelen is een technische modificatie en heeft geen invloed op de snelheid waarmee de politie in actie komt.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) publiceert binnenkort een folder in drie talen over zijn bereikbaarheid 24 uur per dag, zeven dagen per week. Samenwerking met de bevolking, zeker in zaken die een impact hebben op de bevolking, zoals bij ernstige misdrijven.

Tips

Wanneer er een strafbaar feit is gepleegd, kan de politie onderzoek doen. Alleen bij voldoende bewijsmateriaal kan de officier van justitie eventueel overgaan tot vervolging. Daarom is het belangrijk dat het publiek doorgeeft wat het heeft gezien of gehoord. Dit kan op verschillende manieren, ook anoniem, bijvoorbeeld via de website www.politiecn.com.

Daarnaast kan de tiplijn van de politie worden gebeld op het telefoonnummer +599-7177251. Indien de tiplijn overdag wordt gebeld tijdens kantooruren, krijgt de beller een operator aan de lijn, die soms details kan vragen over het strafbare feit. Er wordt nooit gevraagd naar persoonlijke gegevens. In de avond- en nachtelijke uren kunnen de tips worden ingesproken op het antwoordapparaat.


Klachte
n

Het doen van aangifte kan persoonlijk bij het politiebureau. In bijzondere gevallen kan de aangifte ook thuis worden opgenomen. Het is niet mogelijk om aangiften online te doen, omdat de wet dat momenteel niet toestaat. In bepaalde omstandigheden kan ook telefonisch aangifte worden gedaan.

Wie zich onheus of onbehoorlijk behandeld voelt door medewerkers van het KPCN, kan een klacht indienen. In sommige gevallen kunnen de klachten niet in behandeling worden genomen, bijvoorbeeld wanneer het voorval al langer dan een jaar geleden plaatsvond of indien het een klacht betreft waartegen beroep kan worden gesteld.

Het is dus mogelijk om een klacht in te dienen over de manier over de behandeling tijdens het uitdelen van een bekeuring, maar niet over de bekeuring zelf. Op het internet zijn klachtenformulieren te vinden op de website van de politie. Dat kan ook door een een kaart of brief te sturen aan de Korpschef Politie Caribisch Nederland, Postbus 360, Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland.

Maar KPCN hoort ook graag als een van de medewerkers van het Korps zodanig goed heeft gehandeld dat een compliment op zijn plaats is. Dat kan via brief of kaart of door gebruik te maken van het complimentenformulier op de website.

Voor vragen kan men terecht bij de barioregisseur of wijkagent, via de website en telefoon. Op Bonaire, 717-8000 of 715-8000, op St. Eustatius, 318-2333 en Saba, 416-3737.

Share this page:
« Back
Back to Top