A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Advies op basis van artikel 12 bij de vastgestelde begroting 2017 Curacao

Op 13 januari 2017 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de vastgestelde begroting 2017 ontvangen. Aangezien de gouverneur deze begroting vóór 31 december 2016 heeft vastgesteld, is er sprake van een tijdig vastgestelde begroting 2016. Op basis van artikel 12 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) ontvangt u hierbij het advies van het Cft op deze vastgestelde begroting.

Oordeel
Het Cft is van oordeel dat de vastgestelde begroting 2017 een overzichtelijk beeld geeft van de beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar 2017. De begroting bevat in vergelijking met voorgaande jaren meer informatie en geeft daarmee een steeds completer beeld van de gewone dienst en de kapitaaldienst. Het Cft heeft geconstateerd dat er nadere stappen zijn gezet voor de versterking van de overheidsfinanciën.

Op 11 augustus 2016 heeft het Cft een advies uitgebracht op de concept-ontwerpbegroting 2017 (OB2017). Dit advies gaf in het oordeel aan dat de houdbaarheid van de sociale fondsen een punt van aandacht is en dat de toelichting op de kapitaaldienst nog niet voldoende is om het algemeen voorbehoud op de kapitaaldienst weg te nemen. In de algemene beschouwing bij de begroting 2017 heeft het bestuur van Curaçao aangegeven in hoeverre het rekening heeft gehouden met het advies van het Cft.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top