A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Advies derde begrotingswijziging 2016 Saba

Op 8 november jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de derde uitvoeringsrapportage (UR) inclusief begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2016 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de ingediende begrotingswijziging. De reactie op de uitvoeringsrapportage ontvangt u in een afzonderlijke brief.

Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting. Uit de begrotingswijziging volgt dat het totaal aan baten en lasten wordt verhoogd met een bedrag van USD 2.531.239 waardoor het begrotingstotaal uitkomt op USD 13.991.995.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top