A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Advies derde begrotingswijziging 2016 Bonaire

Op 31 oktober jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de derde uitvoeringsrapportage (UR) inclusief de derde begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2016 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de ingediende derde begrotingswijziging. De reactie op de uitvoeringsrapportage ontvangt u in een afzonderlijke brief.

Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting. U stelt per saldo een bedrag van USD 417.200 aan wijzigingen voor waarmee het begrotingstotaal wordt verhoogd van USD 58.295.502 naar USD 58.712.702. Dit is grotendeels het gevolg van bijzondere uitkeringen welke door de vakdepartementen beschikbaar worden gesteld. Er is sprake van een sluitende begrotingswijziging. Het verwachte resultaat over 2016 blijft ongewijzigd (nihil).

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top