A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Advies 3e begrotingswijziging 2015 Saba

Op 4 november heeft het secretariaat van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de derde uitvoeringsrapportage (UR) inclusief begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2015 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de ingediende begrotingswijziging. De reactie op de uitvoeringsrapportage ontvangt u in een afzonderlijke brief.

Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting. U stelt in totaal USD 455.465 aan wijzigingen voor waarmee het begrotingstotaal wordt verhoogd van USD 11.805.857 naar USD 12.261.322. In dekking wordt grotendeels voorzien door het inzetten van bijzondere uitkeringen welke door de vakdepartementen beschikbaar worden gesteld. Er is sprake van een sluitende begrotingswijziging. Het verwachte resultaat over 2015 blijft ongewijzigd USD 807.011. Het resultaat wordt gebruikt voor het aflossen van diverse renteloze leningen.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top