Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

'Adequaat management sleutel tot succes' voor Arubaans ziekenhuis

ZATERDAG, 18 JANUARI 201

ORANJESTAD — Volksgezondheid-minister Alex Schwengle (AVP) trekt de komende vier maanden uit om het management van het ziekenhuis adequater te maken en een goede leider te zoeken. “Het rapportcijfer voor de kwaliteit van zorg moet stijgen van een magere 7 naar een dikke 9.”

Goed en doelgericht management, of liever gezegd het gebrek hieraan, is altijd de grootste belemmering geweest om de hoogste kwaliteit van zorg te bereiken. “Het is de laatste jaren niet gelukt om een voldoende adequaat bestuur neer te zetten”, zo meent Schwengle. “Mensen die in het ziekenhuis werken, willen het allemaal goed doen, daar ben ik heilig van overtuigd, maar zij hebben een leider nodig. Anders loopt iedereen met zijn of haar goede bedoelingen als een kudde schapen zonder herder door elkaar heen.” De nieuwe minister spreekt uit ervaring, hij heeft zelf namelijk lange tijd als specialist in het ziekenhuis gewerkt waar hij zich nu met het toekomstige beleid bemoeit.

Communicatie

Recent publiceerde Amigoe nog over de huidige spanningen binnen het management van het ziekenhuis. Zo liet huidig medisch directeur Jaime Falconi weten per 1 februari op te stappen wegens de aangekondigde komst van een derde (algemeen) directeur, Michael Halley. Ook verplegersbond ABV, onder leiding van Gina Maduro, protesteerde tegen de komst van deze interim directeur want, zo gaf Maduro aan, er werden ingrijpende beslissingen gemaakt zonder hierbij de medewerkers van het ziekenhuis te betrekken. Volgens Detlef Hooyboer, voorzitter van de Raad van Toezicht, was hij ook niet verplicht om de vakbond bij deze beslissing te betrekken. “Sinds wanneer bepaalt de vakbond wat er gaat gebeuren, de irrationaliteit begint grote proporties aan te nemen”, aldus Hooyboer.

De huidige gespannen situatie herkent Schwengle. “Communicatie speelt hierin heel belangrijke rol en is ook direct onze zwakste schakel. We moeten nu niet allemaal door elkaar gaan schreeuwen en persoonlijke vetes laten meetellen. Het is belangrijk om met elkaar aan tafel te zitten en met elkaar de doelen te bepalen. Welke kant willen we op? Ik ga er vanuit dat alle partijen zullen aangeven voor die 10 te willen gaan en dan komen we ergens, dan hebben we hetzelfde doel voor ogen. Ik geloof dat het haalbaar is, mits alle partijen het over de richting eens zijn.” Om dit gezamenlijke doel te definieren zal Schwengle de komende vier maanden veel in het ziekenhuis te vinden zijn.

Een 7 volstaat niet

Die kwaliteit van zorg heeft een sprong vooruit gemaakt, zo zegt Schwengle, al is hij nog niet waar hij wil zijn. De minister legt dit uit aan de hand van een voorbeeld: “Je volgt een studie en behaalt een 7. Dat is een voldoende. Het is prachtig. Maar kunnen we in de gezondheidszorg volstaan met een 7? Ik denk het niet. Ik denk dat de doorsnee patiënt niet gelukkig wordt van een 7. Ik denk dat wij ernaar moeten streven een 9.5 of een 10 te kunnen bieden. Ik heb het dan over de kwaliteit van het ziekenhuis in zijn totaliteit.”

Volksgezondheidminister Alex Schwengle in zijn tijd als specialist in het HOH

De minister benadrukt dat de komende vier maanden gepland zijn om met alle partijen in alle rust om tafel te zitten. “Rust is hierin van belang en daarom hebben we ervoor gekozen om allesstatus quo te houden. De Raad van Bestuur blijft in de compositie zoals die nu is, net als de Raad van Toezicht. Ik kom er als vertegenwoordiger van de regering bij.“ Deze rustperiode valt precies samen met de CAO-onderhandelingen, een tijd waarin de discussie rondom primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden hoog op kan lopen en stakingen, gezien de voorgaande jaren, niet uitgesloten zijn. Bovendien gaf de vakbond rond de discussie over het aantreden van Halley ook aan dat een massale staking tot de opties behoorde. Echter gaat Schwengle ervan uit dat dit niet gebeurt. “Er gaat niemand de straat op. We willen allemaal kwaliteit voor ons ziekenhuis en dat vind je niet op straat. De enige manier is in gesprek gaan, met elkaar doelen afbakenen en de juiste leider voor deze instantie vinden.” De minister benadrukt dat het, ondanks het viermaanden contract, nog niet zeker is dat Jaime Falconi straks definitief opstapt als medisch directeur. Ook rondom het mogelijk aantreden van Halley staat nog niets vast.

Verpleegkundige

Op de vraag of er een andere kandidaat op het oog is voor de functie van algemeen directeur, antwoordt Schwengle dat het leiderschap tijdens de gesprekken in de komende vier maanden geherdefinieerd zal worden en gevormd door de verschillende wensen en behoeften van alle partijen. “Of het een man of vrouw is, maakt niet uit. Ook affiniteit met de zorg is geen vereiste. Ervaring met management is belangrijk, het liefst een managementopleiding. Als de kandidaat toch uit de zorg komt, kun je denken aan een verpleegkundige met een managementopleiding. Specialisten zoals ik zijn vaak verticaal opgeleid. We leven lang in onze eigen denkwereld en zijn lange tijd niet bezig met de organisatie om ons heen. Pas later ontdekken we de processen die plaatsvinden en komen we er achter dat de organisatie uit meer bestaat dan alleen onszelf.” De minister lacht als hij dit zegt. “Ik haal mijzelf als voormalig specialist in het ziekenhuis een beetje onderuit nu, maar ik meen het wel. Verpleegkundigen zijn vaak breder opgeleid.”

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top