Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Actie voor het vrijwillig inleveren van wapens bij Korps Politie Caribisch Nederland

WOENSDAG, 30 OKTOBER 2013

KRALENDIJK — Het Korps Politie Caribisch Nederland en het Openbaar Ministerie Bonaire, St. Eustatius en Saba houden een inzamelingsactie van verboden wapens en munitie. Het is voor het eerst mogelijk om vrijwillig deze illegale wapens in te leveren.

Deze inleveractie heeft in principe geen gevolgen voor de bezitter van het (vuur)wapen, tenzij uit onderzoek later blijkt dat dit wapen betrokken is geweest bij een misdrijf. Dan wordt er wel een onderzoek verricht. Alle overige (vuur)wapens worden in opdracht van het Openbaar Ministerie vernietigd.

Men kan ook andere wapens inleveren, waarvan het niet verboden is om ze in het bezit te hebben, maar die men wel kwijt wil.

De wapens en munitie kan men op 6 november, tussen 13.00 en 16.00 uur, inleveren bij de Koninklijke Marechaussee aan de Kaya Gilberto F. Croes 24, tegenover het Stadion van Kralendijk.

In Rincon kan dat op 7 november op dezelfde tijd bij het Hulpbestuurskantoor aan de Kaya Arcangel (Miguel) Pourier 73.

Op Saba is de inleverdatum 11 november bij het Politiebureau, Windwardside en op St. Eustatius op 13 november bij het Politiebureau in Oranjestad.

Tijdens de inlevering op de actiedagen is er ook gelegenheid om vragen te stellen en wapens, waarvan men niet zeker weer of ze illegaal zijn, te laten controleren.

Politie en justitie hopen zo om het aantal illegale wapens dat in omloop is te verminderen en hierdoor de integrale veiligheid op de eilanden van Caribisch Nederland te verhogen. Daarnaast willen zij de burgers informeren over de geldende regelgeving. Op 1 januari 2014 wordt een nieuw integraal vuurwapenbeleid geïntroduceerd. De bevolking zal hierover later dit jaar geïnformeerd worden.


Verboden wapen
s

Volgens de Vuurwapenwet BES is het verboden vuurwapens en munitie voorhanden of in bezit te hebben. Met ‘voorhanden hebben’ wordt bedoeld dat men een vuurwapen niet letterlijk binnen handbereik heeft. Ook het thuis bewaren van een vuurwapen is verboden en dus strafbaar.

De gezaghebber kan in uitzonderlijke gevallen aan iemand een machtiging verlenen om een vuurwapen voorhanden te hebben.

Volgens de Wapenwet BES is het ook verboden bepaalde voorwerpen op de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke plaats bij zich te hebben. Het gaat daarbij om voorwerpen als geweren, luchtdruk-/ gaswapens (wapens waarmee dus door middel van samengeperste lucht of gas projectielen kunnen worden afgeschoten), dolken, dolkmessen, bajonetten, ponjaarden, zwaarden, sabels, degens, priemstokken, wapenstokken, gummistokken, bullenpezen, ploertendoders, boksbeugels, lansen, speren, spiesen en pijlen, maar ook andere voorwerpen die kennelijk vervaardigd zijn om als wapen te dienen. Dit moet blijken uit de omstandigheid of de wijze waarop zij worden gedragen of gebruikt. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan iemand die een honkbalknuppel of een keukenmes bij zich heeft als hij op stap gaat.

De politie hoopt met deze inleverdagen een groot aantal wapens van de straat te krijgen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top