Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Accountant Jourdain: Overheidsaccountants rapport over BZV suggestief en onvolledig

DINSDAG, 26 MAART 2013

WILEMSTAD — Suggestief en niet volledig. Zo oordeelt Henri Jourdain over de tussentijdse rapportage van overheidsaccountant Soab aan de hand van een financieel onderzoek bij zorgverzekeraar BZV.

Het rapport heeft veel stof doen opwaaien en het accountantskantoor van Jourdain wordt hierin genoemd als een externe dienstverlener die meer dan 3 miljoen aan facturen heeft ingediend voor verrichtte onderzoeks- en advieswerkzaamheden.

In een reactie laakt Jourdain vooral de suggestiviteit van het Soab-rapport. Hij stelt dat Soab bedragen noemt maar met geen woord rept over hetgeen zijn kantoor hiervoor heeft geleverd. “We hebben aanbevelingen gedaan, heeft BZV deze geïmplementeerd? Dat moet Soab uitzoeken”, aldus Jourdain.

Hij geeft een globaal beeld van de relatie tussen zijn kantoor en de zorgverzekeraar. In augustus 2011 krijgt Jourdain zijn eerste opdracht. BZV huurt vier externe accountantskantoren in om oude jaarrekeningen te controleren. Het gaat om jaarrekeningen vanaf 2004 van zowel Curaçao als Bonaire. Jourdain zegt dat hij alleen zes jaarrekeningen kreeg om te controleren. Elke jaarrekening kost ongeveer 30.000 gulden.

Chaos

Tijdens de controle van de jaarrekeningen zijn de accountantskantoren op veel administratieve en procedurele chaos gestuit, zoals betalingen aan specialisten en apothekers en ook interne procedures. Hierop heeft het kantoor geadviseerd om een diepgaande studie te doen.

De controle van de ‘oude’ jaarrekeningen werd in november 2011 voltooid. Vervolgens kreeg het kantoor de opdracht om grondig onderzoek te doen bij SVB voor wat betreft het beheer van de fondsen en het AVBZ-fonds zelf. Onder andere werd er onderzoek gedaan naar het beleid, administratie en interne procedures.

Deze opdracht liep tot april 2012. “Elke afzonderlijke opdracht had een kostprijs van 200.000 gulden. Ik had vijf tot zes mensen nodig om de verschillende facetten van het onderzoek te kunnen uitvoeren. Elk ingehuurd persoon kost minimaal 16.000 per maand.”

Volgens Jourdain was het veel werk want bij BZV vonden de processen handmatig plaats. “De administratie was verward, zo verward dat er dubbele betalingen werden verricht.”

Jourdain vraagt zich af wat BZV heeft gedaan met alle aanbevelingen van zijn accountantskantoor om de situatie te verbeteren. “Wij hebben de aanbevelingen gedaan, maar kunnen deze niet zelf implementeren. De vraag is, heeft BZV dat wel gedaan. Dat moet Soab uitzoeken.”

Zorginstellingen

Na het grondig onderzoek bij SVB werd het kantoor ingehuurd om verder onderzoek te doen onder de zestien zorginstellingen die onder het AVBZ-fonds vallen. Het betrof zestien zorginstellingen die met een team van acht personen werden bezocht. Er werd gekeken hoe de fondsen van de AVBZ door de zorginstellingen worden gebruikt.

Jourdain stelt dat ook dit een grote opdracht was waarvoor hij veel medewerkers moest inhuren.

In het Soab-rapport wordt kort stilgestaan bij de contracten met zorginstellingen. De zorgcontracten over de jaren 2011 en 2012 zijn door Soab ontvangen. “De directie heeft aangegeven dat er geen contracten voor 2013 afgesloten zijn met de verschillende zorginstellingen. Wij hebben opgemerkt dat voor 2012 indexeringen afgesproken zijn met de verschillende zorginstellingen tussen de 0 en 5 procent. Er is dus geen sprake van uniformiteit voor wat betreft de afgesproken indexeringen. Volgens de directie zijn deze indexeringen nergens geregeld, maar het resultaat van de onderhandelingen per zorginstelling.”

Share this page:
« Back
Back to Top