Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aanvullende begroting 2013 bij Arubaanse Staten: 60 miljoen florin extra nodig

ZATERDAG, 7 DECEMBER 2013

ORANJESTAD — De regering heeft ongeveer 60 miljoen florin extra nodig dit jaar en heeft afgelopen week hiertoe een zogeheten suppletoire begroting (aanvullend) ingediend bij het parlement.

De Staten moeten namelijk goedkeuring geven voor deze extra uitgaven. Gebeurt dat, dan moet de regering dit bedrag in het buitenland gaan lenen en ook daarvoor heeft ze weer toestemming nodig, dit keer van de Rijksministerraad in Nederland.

In politieke kringen ging het gerucht dat de regering met een veel hoger bedrag (120 miljoen florin) terug ging naar de Staten om toestemming te krijgen. Dat is dus lager uitgepakt. Waarom precies de regering 60 miljoen extra nodig heeft nadat de begroting van 2013 amper een paar maanden (begin juni) nog door het parlement is goedgekeurd, is nog niet bekend. Die begroting werd overigens acht maanden (2 mei 2013) later ingediend bij het parlement ter goedkeurding dan moet (1 september 2012). Tijdens de behandeling bleek opnieuw veel onduidelijkheid van de regeringskant over de begrote kosten die iets meer dan 17 miljoen florin lager uitvielen dan die in de begroting van het jaar ervoor. Zo wilde Juan David Yrausquin (AVP, toen Statenlid, nu Financiën-minister) al weten of die kostenverlaging zich dit jaar al had ingezet; immers was toen het begrotingsjaar al bijna halverwege.

De Raad van Advies had in zijn advies – net als bij vorige begrotingen – twijfels over het realiteitsgehalte. De Raad berekende zelf als dat het financieringstekort bijna 30 miljoen florin hoger zou uitpakken dan wat de regering in de begroting had gezet. Dit onder andere vanwege het tekort bij nationale ziektekostenverzekering AZV. Tijdens de behandeling van de begroting door het parlement diende de toenmalige minister van Financiën ook nog een Nota van Wijziging in, waardoor het financieringstekort met bijna 10 miljoen florin meer op 232,5 miljoen werd begroot. Met de aanvullende begroting nu waarover het parlement nog voor de jaarwisseling een beslissing moet nemen, is dat tekort wederom hoger, zo’n 293 miljoen florin.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top