Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aanvraagperiode Twinningfaciliteit februari van start in Suriname

08/01/2014

DEN HAAG – Per 1 februari gaat het loket voor de Twinningfaciliteit Nederland- Suriname open. Bij het loket in Nederland en Suriname kan men aanvragen indienen voor projecten die uit het fonds van de Twinningfaciliteit (6,5 miljoen euro groot) gesubsidieerd worden.

Volgens Richard Born, projectdirecteur van de UTSN, loopt de aanvraagprocedure in twee fasen. In eerste instantie zullen in februari geïnteresseerden worden opgeroepen om een projectvoorstel op hoofdlijnen in te dienen, op basis waarvan UTSN in maart bekijkt of dat voorstel past binnen de beleidskaders en voldoet aan de minimale eisen. De aanvragers die de best passende voorstellen indienen, zullen vervolgens worden gevraagd een volledig uitgewerkt projectvoorstel in april in te dienen. Deze aanpak voorkomt veel onnodig werk voor aanvragers. Daarna volgt in mei de toekenning van de subsidiemiddelen.

Born geeft verder aan dat in Suriname voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden waarin UTSN uitleg zal geven over de nieuwe twinningfaciliteit en de aanvraagprocedures. Dat zal gebeuren in de week van 13 tot en met 17 januari. De week erna, 20 to en met 24 jan, volgen dezelfde bijeenkomsten in Nederland. Op 1 februari opent het loket haar deuren en blijft dan de hele maand open.

De Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname – Nederland (UTSN) is de beheerder van de Twinningfaciliteit Nederland- Suriname 2013- 2016. UTSN is een samenwerkingsverband tussen Berenschot Nederland en het NGO Instituut voor Kaderontwikkeling & Onderzoek in Suriname (NIKOS). Nederland heeft voor de Twinningfaciliteit 2013- 2016 een bedrag van euro 6,5 miljoen ter beschikking gesteld voor financiering van projecten in Suriname.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top