Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aangifte Curaçaos ministerie van vermissing documenten bij Openbare Werken

WOENSDAG, 27 NOVEMBER 2013

WILLEMSTAD — Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zal op advies van de overheidsaccountant Soab, aangifte doen van vermissing van documenten bij de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW). Dit laat VVRP-minister Earl Balborda (PNP) desgevraagd weten.

Minister Balborda licht toe dit Soab-advies onlangs te hebben ontvangen. Zoals de Amigoe reeds heeft gemeld, is tijdens het Soab-onderzoek naar de uitvoeringsorganisatie gebleken dat er ‘vooralsnog veel documenten’ ontbreken. Het zou onder andere gaan om documenten met betrekking tot materiaalinkoop, gunning van diensten en asfalteren van wegen. Het onderzoek naar misstanden bij de projectvoering bij OW – het voormalige DOW –werd begin dit jaar opgestart en werd aangezwengeld door onder meer de vragen van PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje die in dit verband tevens aangifte deed bij de Landsrecherche.

Het Soab-eindrapport is sinds medio oktober in het bezit van het VVRP-ministerie maar nog niet publiekelijk gemaakt. Zowel Cijntje als Statenlid en oud-VVRP-minister Charles Cooper (MAN), drong in de media aan op een spoedige inzage van het eindrapport. MFK-partijleider en Statenlid Gerrit Schotte stelde op 22 oktober naar aanleiding hiervan vragen aan de minister met het verzoek het rapport naar het parlement door te sturen.

Balborda stelt dat hij binnen de daarvoor gestelde termijn, die op 22 december afloopt, de vragen van Schotte zal beantwoorden. Het Soab-advies om aangifte van vermissing van documenten te doen, kwam na de vrijgave aan het ministerie van het eindrapport .

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top