Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aandeel particuliere verzekeraars neemt steeds verder af op Curacao

WOENSDAG, 27 NOVEMBER 2013

WILLEMSTAD — Van de totale uitgaven aan ziekenhuiszorg in Curaçao wordt nog slechts 6,8 procent gefinancierd door de particuliere verzekeraars. Dit percentage loopt de laatste jaren gestaag terug.

In 2008 was dit nog 9,7 procent. Met de invoering van de Basisverzekering Ziektekosten zal de financiering door particuliere verzekeraars in de uitgaven aan ziekenhuiszorg aIleen nog maar verder afnemen, aldus de regering in de algemene beschouwing op de nota van wijziging van de begroting 2014.

Het College financieel toezicht (Cft) heeft om duidelijkheid gevraagd inzake de rol die particuliere verzekeraars gaan spelen in de budgetfinanciering van het Sehos en hoe het totale zorgaanbod uiteindelijk verdeeld zal worden over het Sehos en de huidige particuliere klinieken en laboratoria.

“Het publieke deel van de ziekenhuiszorg zal budget gefinancierd worden. Het is aan het Sehos en de particuliere verzekeraars om op basis van de vastgestelde tarieven afspraken te maken over het private deel van de te verlenen ziekenhuiszorg”, stelt de regering.

Over het zorgaanbod meldt de overheid dat het principe van de functieverdeling tussen de huidige klinieken vaststaat. “De exacte invulling daarvan zal door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur binnenkort worden verduidelijkt. Ook de rolverdeling tussen de verschillende laboratoria zal binnenkort worden verduidelijkt.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top