Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Eindelijk besluit belastingkorting

26 januari 2017

Paramaribo – De aanpassing van de korting op loonbelasting die de vakbonden vorig jaar april met de regering overeen zijn gekomen, is gisteren eindelijk geformaliseerd.

Het staatsbesluit, dat hiervoor nodig was, is intussen gepubliceerd. Dit bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken tegenover de Ware Tijd. ,,Eigenlijk is het een schande. Ik kan niet zeggen dat ik blij ben”, reageert vakbondsman Robby Naarendorp van C-47 op de publicatie. Hij stoort zich eraan dat de vakbeweging hierop vaak heeft moeten aandringen, terwijl de belastingkorting al in april 2016 was overeengekomen. Allerlei pogingen in de vorm van telefoontjes en brieven maanden achtereen bleven onbeantwoord.

Naarendorp zegt ook dat nooit een verklaring is gegeven waarom het staatsbesluit zo lang op zich heeft laten wachten. Hij heeft het gevoel dat de regering bewust de maatregel heeft toegepast, toen zij daar zin in had, terwijl de bonden hadden gezegd dat bedrijven op het staatsbesluit wachtten om de korting toe te passen.

Vakbonden hebben volgens de vakbondsman ook aan de werkgevers gevraagd om voor- uitlopend op het staatsbesluit alvast de belastingkorting voor de medewerkers toe te passen. Niet alle werkgevers waren er echter toe bereid om dit te doen. Dit geeft volgens Naarendorp aan dat er geen vertrouwen is in de regering. ,,Wanneer dat er was, zou men minder problemen hebben om het vooruitlopend op het staatsbesluit uit te voeren.”

Zelf past de Surinaamse overheid al geruime tijd de belasting- korting toe voor ambtenaren, hoewel het besluit nog niet geformaliseerd was. Enkele bedrijven hebben dit voorbeeld gevolgd vooruitlopend op de officiële bekendmaking dat loon-trekkers 75 Surinaamse dollar minder belasting per maand hoeven te betalen. Sommige bedrijven wilden echter eerst de formele kennisgeving, omdat er voor de heffingskorting geen wettelijke basis is.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top