Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

2,5 miljoen extra voor bijstandsverlening op Curacao

DONDERDAG, 22 NOVEMBER 2013

WILLEMSTAD — De regering trekt een bedrag van 2,5 miljoen gulden extra uit om de gevolgen van de heffing van de inkomensafhankelijke premie in het kader van de basisverzekering ziektekosten (bvz) voor minima te verzachten. Dit staat vermeld in de nota van wijziging bij de conceptbegroting 2014.

Het extra bedrag van 2,5 miljoen gulden maakt deel uit van het besluit van de regering om de tussengrenzen bij inkomens, de zogenoemde gliding scale, te introduceren voor minima die een inkomensafhankelijke premie moeten betalen. De gliding scale heeft betrekking op personen met een jaarinkomen tussen de 12.000 en 18.000 gulden.

Deze premie-inkomstenderving bedraagt in totaal circa 2,5 miljoen gulden. De aanzuivering wordt specifiek binnen het budget van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) gevonden voor een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen, en algemeen vanuit de post onvoorziene uitgaven voor een bedrag van 1 miljoen. Deze wijziging vindt plaats op budgetneutrale wijze binnen het ministerie van Soaw.

Over de begroting van het ministerie van Soaw is de afgelopen tijd veel te doen geweest. In het eerste concept van de begroting dat naar de Staten was gestuurd, was er sprake van een korting van 27,1 miljoen gulden vergeleken met de begroting van het jaar 2013. Vooral de PS-fractie heeft aangegeven hier grote moeite mee te hebben. Uit de nota van wijziging valt op te maken dat het ministerie van Soaw voor 2014 één miljoen extra erbij heeft gekregen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top