Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘2013 jaar van sociale ombuiging' in Suriname

DE WARE TIJD:

12/12/2012

AMSTERDAM – Voor 2013 is een bedrag van ongeveer SRD 300 miljoen op de begroting gereserveerd voor de uitvoering van een sociaal programma. Met dit geld wordt iedere Surinamer, die het zich vanwege zijn sociale omstandigheden niet kan veroorloven de basisgoederen en basisdiensten (electra en water) te betalen, subject gesubsidieerd. “2013 wordt het jaar van sociale ombuiging”, zegt Jules Wijdenbosch stellig.

Hij hield vrijdag in Amsterdam voor de Stichting Collectief Overzee Suriname een inleiding over de Surinaamse economie en het sociale beleid van de regering Bouterse.

Programma

Wijdenbosch sprak van een programma dat al geruime tijd geïmplementeerd wordt en zich richt op meer buitenlandse investeringen, meer werkgelegenheid, betere facilitering van het lokale bedrijfsleven en extra Staatsinkomsten. “Met het speciale programma kan meer aandacht geschonken worden aan onderwijs, volksgezondheid, infrastructurele voorzieningen en sociale aspecten om de minder draagkrachtige Surinamer tegemoet te komen”, zegt Wijdenbosch verder aan de krant.

De economische voordelen die Suriname heeft, zullen terugvertaald worden naar de samenleving. In dat verband verwijst Wijdenbosch ondermeer naar de verhoging van de ouderdomsvoorziening naar SRD 525 per maand en aanpassing van de kinderbijslag naar SRD 30. Wijdenbosch kondigde in zijn inleiding aan dat een algemene ziektekostenverzekering voor eind 2013 zal zijn ingevoerd.

Mens centraal

Volgens Wijdenbosch staat de mens centraal in het sociaal-maatschappelijke programma van de regering. In dat verband noemde hij enkele concentratiegebieden, waaronder het rigoureus scheppen van arbeidsplaatsen, voornamelijk in de snel en kordaat te ontwikkelen productiesectoren. Ook de infrastructurele werken en ontwikkeling van de dienstensector zouden moeten bijdragen in het terugdringen van de werkloosheid.

Share this page:
« Back
Back to Top