Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘2000 ontslagen op Curaçao in 2013’

VRIJDAG, 08 NOVEMBER 2013

WILLEMSTAD — Werkgevers- en vakbondsorganisaties, verenigd in het sociale overlegplatform Kolaborativo, maken zich zorgen over de economische ontwikkeling op Curaçao. Kolaborativo heeft uitgerekend dat sinds het begin van dit jaar bijna 2000 personen hun baan hebben verloren. Het overlegorgaan dringt er bij de regering op aan om met de sociale partners om de tafel te gaan zitten om tot concrete afspraken te komen voor de lange termijn voor de economische problemen waarmee het eiland op dit moment te maken heeft.

In een persbericht stelt Kolaborativo dat de sociale partners het erover eens zijn dat er op dit moment in de Curaçaose economie een omslagpunt is bereikt, waarbij de teruglopende werkgelegenheid op het eiland tot grote bezorgdheid leidt. “Circa 2000 personen zijn sinds januari 2013 werkloos geworden. Dit is niet het resultaat van de acties van één regering, maar eerder het cumulatieve effect van non-actie en het gebrek aan lange-termijn-denken en hervormingen door meerdere regeringen.” Kolaborativo maakt de vergelijking en stelt dat het ontslag van 2000 personen op Curaçao, in Nederland op 200.000 ontslagen zou uitkomen. “Dit zou zeker worden beschouwd als een economische en sociale crisis en resulteren in een nationale dialoog en een crisisplan.” De sociale partners dringen er dan ook bij de regering op aan om met hen in overleg te treden.

Getroffen

De segmenten van de samenleving die het meest getroffen worden door de economische crisis zijn de vakmensen en de lagere middenklasse. Volgens Kolaborativo leidt dit tot een steeds kleiner wordende middenklasse, waarvan de overheid afhankelijk is voor haar inkomstenstroom en vanwege de koopkracht. “De redenen voor het banenverlies op Curaçao zijn gevarieerd, het is niet alleen te wijten aan globale factoren. Het is ook het gevolg van het ontbreken – gedurende vele jaren – van duidelijke lange termijn economische en arbeidsmarktplanning met flexibele arbeidswetten.”

Dialoog

In dit verband stelt het sociaal overlegorgaan dat zij in 2008 op verzoek van de regering een grootschalige nationale dialoog hebben georganiseerd over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Dit leidde tot het Labor Force Development Plan (LFDP), waaraan zowel regering, vakbonden als werkgeversorganisaties hebben meegewerkt. “Hierin werd vastgelegd dat de geïntegreerde aanpak voor de ontwikkeling van een wereldwijd concurrerende arbeidsmarkt op Curaçao moest inhouden dat er voor de lange termijn oplossingen moesten komen om het gebrek aan aansluiting tussen banen en vaardigheden te elimineren. Dit plan omvatte hervorming van het onderwijs, veranderingen in beleid van het bedrijfsleven en de overheid, en het opzetten van lokale en regionale publiek-private partnerschappen om een flexibele en sterke beroepsbevolking te creëren. Dit gedetailleerde plan was onderdeel van het in 2006 door de eilandsoverheid goedgekeurde Masterplan voor Curaçao, en was een van de deelplannen die verder zouden worden ontwikkeld door middel van een tripartiete dialoog.”

Visie

In het LFDP werd verder geconstateerd dat de enige manier om de groeiende bezorgdheid over de werkgelegenheid aan te pakken was dat de belangrijkste actoren van Curaçao, namelijk de sociale partners, een gedeelde visie zouden formuleren die zou helpen het onderwijs op het eiland ‘opnieuw uit te vinden’ als een systeem om inzetbaar werktalent te creëren. Als deze initiatieven zouden zijn uitgewerkt dan had de werkloosheidssituatie, die het eiland op dit moment doormaakt, volgens Kolaborativo afgewend kunnen worden. Het ontbreken van een modern onderwijs- en opleidingssysteem en van omscholingsmogelijkheden voor volwassenen zal de werkloosheid doen groeien en leiden tot meer criminaliteit, meent het overlegplatform.

Aan tafel

Koloborativo betreurt het feit dat er op dit moment op het eiland geen sprake is van een echte nationale dialoog met vakbonden en werkgeversorganisaties. Gezien de crisis die het eiland op dit moment doormaakt, is het volgens het sociaal overlegplatform zeer belangrijk dat de overheid aan tafel gaat zitten met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. “Samenwerking is altijd beter dan confrontatie”, aldus het orgaan in een persbericht.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top