Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao start eigen academie

18 JANUARI 2014

Willemstad – Op Curaçao is vanuit de in 2010 opgerichte Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao) gestart met het oprichten van een GGz Academie.

Dit komt naar voren in het FWG Trendrapport Caribisch Gebied 2013. De organisatie deed onder andere onderzoek naar ‘Kwaliteit en Arbeidsmarkt’.

In het verslag staat: ,,GGz Curaçao is voor het trainen van eigen personeel een samenwerking aangegaan met Emergis uit Nederland. De ambitie voor de komende jaren is dat professionals van GGz Curaçao zorgprofessionals op andere eilanden kunnen opleiden. Daartoe bestaan afspraken met Aruba en Sint Maarten. Ook is gestart met het oprichten van een GGz Academie.”

In tegenstelling tot het ziekenhuis, geven de meeste geïnterviewden uit de andere zorg- branches aan geen problemen te verwachten in de zorarbeidsmarkt. FWG: ,,Deze organisaties doen zelf veel aan scholing en opleiding en weten deze studenten ook te behouden. De SGR-Groep (gehandicaptenzorg en revalidatie) maakt gebruik van lokale opleidingsinstituten, vooral de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk (SPW-3 en – 4) en de opleiding tot verpleegkundige. Dit wordt bij indiensttreding verder aangevuld met interne opleidingen en trainingen. Voor (para)medische en psychosociale functies worden personen aangetrokken die een relevante opleiding in Nederland of de regio hebben gevolgd.

Ook GGz Curaçao – en dan specifiek Klinika Capriles – geeft aan veel te doen aan scholing en opleiding. Jaarlijks krijgen daar circa 100 studenten van verschillende opleidingen een stageplek. Daarnaast biedt Capriles stage- plekken voor hbo- en universitaIre opleidingen, zowel lokaal als internationaal, zoals opleidingsplaatsen voor psychiaters in opleiding en coassistenten, en stageplaatsen aan gezondheids- zorgpsychologen in opleiding. Een trend die genoemd wordt in het kader van opleiden binnen de GGz, is de keuze voor meer agogisch geschoold personeel.” GGz Curaçao heeft volgens de onderzoekers slagen gemaakt in de verdere professionalisering van de organisatie, zowel beleidsmatig als organisatorisch. Het ‘HKZ certificatieschema 2009 (Harmonisatie Kwaliteits- beoordeling in de Zorgsector) voor instellingen voor geestelij- ke gezondheidszorg’ vormt de leidraad voor het ontwikkelen van kwaliteitsmanagement.

GGz Curaçao

In 2010 is de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao) opgericht en deze is als moederstichting verantwoordelijk voor het waarborgen van de samenhang in het zorgaanbod van de zorginstellingen die actief zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. GGz Curaçao bestuurt en geeft ondersteuning aan de Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles (Klinika Capriles), Stichting Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Yudaboyu, Fundashon Sonrisa, voor beschermd en begeleid wonen en een dagactiviteitencentrum en Stichting Facilitair Bedrijf. GGz Curaçao biedt in totaal met 275 medewerkers een pakket aan behandelmogelijkheden. Er is volgens de Kamer van Koophandel (KvK) één bestuurslid, namelijk Waldi Oostburg. De andere leden zijn lid van de Raad van Toezicht. De voorzitter is Steve Smith, vicevoorziter is Leticio Rosa, secretaris is Pieter Spuijbroek en de leden zijn Lionel Jacobs en Suzette Perez.

Bron: Antilliaans Dagblad, curacao

Share this page:
« Back
Back to Top