A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Landsverordening wijziging landsverordening beroep in belastingzaken c.s. 2015 Curacao

LANDSVERORDENING van de 18de december 2015, houdende wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken, de Landsverordening administratieve rechtspraak, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

In overweging genomen hebbende:

dat het uit oogpunt van rechtszekerheid wenselijk is om in belastingzaken beroep bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, alsmede hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba open te stellen;
dat het wenselijk is om de mogelijkheid van proceskostenvergoeding bij beroep en hoger beroep in belastingzaken wettelijk vast te leggen;
dat het voorts wenselijk is in de belastingrechtspraak voorzieningen te treffen ter bevordering van een goede en snelle behandeling van ingediende beroepen;
dat het om die reden wenselijk is de Landsverordening op het beroep in belastingzaken1 en de Landsverordening administratieve rechtspraak te wijzigen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top