News & Publications

Chronische aandoeningen 40% doodsoorzaken in Suriname

16/02/2013

Volksgezondheid doet onderzoek

PARAMARIBO – Chronische niet-overdraagbare aandoeningen vertegenwoordigen veertig procent van de doodsoorzaken in Suriname. In Suriname bezwijken de meeste personen aan hart- en vaatziekten, terwijl kanker de derde en diabetes mellitus de vijfde plek op de index van doodsoorzaken inneemt.

Om gerichter en specifiek beleid los te laten op deze aandoeningen wil het ministerie van Volksgezondheid middels onderzoek precies nagaan in welke gebieden deze ziekten voorkomen en onder welke bevolkings- en leeftijdsgroep. “De komende twintig jaar zullen deze aantallen toenemen en zich misschien zelfs verdubbelen”, waarschuwt minister Michel Blokland.

Stimulans

Roken, alcoholgebruik, een ongezond dieet en te weinig of geen beweging stimuleren deze aandoe- ningen. Het ministerie van Volksgezondheid gelooft dat het wegwerken van deze risicofactoren kan resulteren in een afname van het aantal personen dat aan deze ziekte lijdt. Onder de slogan’Langa wan anu gi wan moro gesuntu Sranan’ zal het ministerie van Volksgezondheid een bevolkingsonderzoek doen naar de voorkomens van niet-besmettelijke chronische ziekten in Suriname.

Dit onderzoek wordt met eigen middelen gefinancierd voor een bedrag van SRD 2 miljoen.

Vanaf 26 maart tot en met eind mei zal het ministerie in samenwerking met de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom universiteit van Suriname een onderzoek verrichten in de kustvlakte en het binnenland. Er zullen 8.500 huishoudens worden geënquêteerd. Via een aselecte steekproef zal één geselecteerde persoon per huishouden worden geënquêteerd.

“Als degene die geselecteerd is niet thuis is, mag niemand anders de vragen beantwoorden”, benadrukken de docenten van de faculteit, Ingrid Krishnadath en Jerry Toelsie. In Paramaribo worden 2.500 personen ondervraagd, in Wanica en Para zijn dat er 900 en in de overige districten 640. Mannen en vrouwen in de leeftijd 15 tot en met 65 jaar zullen worden ondervraagd. De lijst telt 173 vragen.

Wanica is het eerste district waar wordt gestart. Het ministerie hield gisteren een persbriefing waarin het onderzoek werd aangekondigd. In augustus hopen de onderzoekers het eerste conceptrapport af te hebben.-.

 

2 miljoen SRD voor onderzoek naar chronische ziekten in Suriname

15/02/2013

PARAMARIBO – Het ministerie van Volksgezondheid gaat onderzoek verrichten naar concentratiegebieden van niet-overdraagbare chronische ziekten. Dit onderzoek gaat SRD 2 miljoen kosten. Niet-overdraagbare aandoeningen maken 40 procent uit van de doodsoorzaken. “De komende twintig jaar zullen deze aantallen toenemen en misschien verdubbelen”, waarschuwt minister Michel Blokland.

Het gaat om hart- en vaatziekten, suikerziekte, kanker en chronische longziekte. Onder de slogan ‘Langa wan anu gi wan moro gosuntu Sranan’ wil Blokland nagaan in welke gebieden deze ziekten voorkomen en onder welke bevolking- en leeftijdsgroep. De resultaten zullen worden gebruikt om te komen tot gerichter en specifiek beleid.

Vanaf eind maart tot en met eind mei zal het ministerie in samenwerking met de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Universiteit een onderzoek verrichten in de kustvlakte en het binnenland. Er zullen 8500 huishoudens geënquêteerd worden. In augustus hopen de onderzoekers het eerste concept-rapport af te hebben.

Back to Top